logo

Fakta om Pine Ridge Reservat

Noe av realiteten i Pine Ridge reservatet:

 • 75 % lever under fattigdomsgrensa! (USDA)
 • En families gjennomsnittlige inntekt: 3700 dollar i året. (U.S. Census Bureau)
 • Arbeidsledigheten: ca 85 %. (U.S. Census Bureau)
 • Barnedødeligheten: 300 % over snittet for USA. (United Nations and Peoples Organization)
 • Diabetes og tuberkolose: 300 % over det nasjonale snittet. (Indian Health Services)
 • ca 50% av boligene er uten elektrisitet, isolasjon, telefon, vann og kloakk. (Indian Housing Authority)
 • 70% frafall fra high school (United Nations and Peoples Organization)
 • Pine Ridge skoler ligger blant bunn 10% på offentlige tilskudd. (Bureau of Indian Affairs)
 • Gjennomsnittlig levealder: Menn 48 år, kvinner 50 år. (AIRC)
 • Antall personer per bolig: 12 (National American Indian Housing Council)
 • Selvmordsraten blant ungdom: 150% høyere enn landsgjennomsnittet.
 • Alkoholisme: Finnes hos 9 av 10 familier
 • Dødstall som følge av alkohol: 900% høyere enn nasjonalt. (Dakota-Lakota-Nakota)

" Det er med Stor grunn vi i Indiansk støtteforening Bryr oss "

Velkommen til Pine Ridge

Stopp et øyeblikk og tenk over hvor heldig du er, - hvor mye du har som en fattig indianer i Dakota må klare seg uten. Om du skreller bort all luksus i livet ditt, og så skraper bort det meste du da har igjen, da er du i nærheten å forstå hvilke behov disse menneskene har.

Hvordan ville det vært om familien din var alkoholisert eller gikk daglig på narkotiske stoffer. Kanskje moren din forlot deg da du var fire, og storebroren din tok livet av seg da han var 15. Hva om du ikke hadde noen bil og måtte gå tre mil til jobb hver dag? Om du ikke hadde tak over hodet eller varme klær om vinteren. Luksus som toalett og vann i kranen har du ikke. Drikkevann må du hente i en skitten bekk. Hva om nabolaget ditt så ut som et slumstrøk i den tredje verden? Tenk om alt dette var en del av din hverdag..

I sånne omgivelser er det ikke håp, kjærlighet, suksess og velstand som rår. Det er et farlig sted hvor ingen ville ønske å bo, jobbe eller oppfostre sine barn. Likevel er det i dag rundt 40 000 mennesker som lever under disse forholdene. Vi snakker ikke om en liten øy Asia, eller en landsby i ørkenen i Afrika, - vi snakker om 40 000 mennesker som lever i fattigdom i hjertet av Amerika, i Sør-Dakota.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pine Ridge reservatet ligger sørvest i Sør-Dakota, på grensen mot Nebraska, om lag åtte mil fra grensen mot Wyoming. Reservatet er 17,7 kvadratkilometer over 7 fylker. Reservatatet består av ni district og dekker et areal på størrelse med staten Connecticut. Bennett, Custer, Fall River, Jackson, og Shannon counties i South Dakota, og Pine Ridge, Kyle, og Wanblee er de størstesamfunnene I reservatet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selv om pine Ridge et det åttende største reservatet i Amerika er det også det fattigste. Arbeidsledigheten ligger på rundt åtti prosent, og 49 prosent lever under fattigdomsgrensa. Selvmordsraten blant unge er fire ganger så høy som snittet i Amerika. Mange familier har verken strøm, telefon, rennende vann eller kloakk, og mange bruker ved for å holde husene varme. Den gjennomsnittlige levealderen ligger på 47 år for menn og 50 år for kvinner, den laveste i den vestlige verden. Barnedødeligheten er fem ganger større enn snittet i Amerika.
Folketallet ble beregnet til 15 000 i en folketelling i 2000, men ved dør-til-dør-undersøkelser fant man at det virkelige tallet ligger på 28 787.
Til tross for mangelen på arbeidsmuligheter i reservatet drives det jordbruk av vesentlig skala. Lite av inntekten kommer innbyggerne til gode. I følge USDA ble det i 2002 solgt jordburksprodukter for 33 millioner dollar, men bare en tredjedel av inntekten gikk til medlemmer av stammen.

Om vinteren kan det være helt ned til 35-40 minusgrader, og sterke stormer er vanlig. Om sommeren kan det bli veldig tørt og temperaturene kan komme opp mot førti varmegrader.

Folketallet i Pine Ridge ligger rundt 40 000, og de fleste tjener mellom 2600 dollar (15 000 kr) og 3700 dollar (21 000 kroner) i året. Rundt 34 % av befolkningen er under 18 år, - og sytti prosent av ungdommen dropper ut av high school.

Det er lite fruktbart jordbruksland i området, og lite utvikling. Det finnes en bensinstasjon, en matvarebutikk og et par fastfood-resturanter, men lite industri. De fleste jobbmuligheter ligger nærmere 20 mil unna. Innafor reservatet er det ikke stort flere jobber enn innen stammens administrasjon, helsesenteret og byrået for indianersaker.

Det er stor boligmangel, med bare 3000 boliger på 35 000 innbyggere. De boligene som finnes er av dårlig standard, bare en av fire har innendørs toalett. Fasttelefon og internett er sjelden.

ALKOHOLPROBLEMENE I RESERVATET

Alhoholikere finner du overalt i reservatet. Det er beregnet at rundt 80 % av befolkningen er rammet av sykdommen. Til tross for at reservatet er like stort som staten Conneticut finnes det ingen behandlingssentre.

Alkohol er forbudt på reservatet, men i White Cley, en liten by i nærheten, finnes det tre alkoholutsalg og lite anna. Elleve tusen ølbokser selges daglig i denne lille byen med bare tjue innbyggere... Staten Nebraska er klar over problemet, men gjør ingenting. Innbyggerne i reservatet har gjort disse butikkeierne rike, men butikkeierne har ingen betenkeligheter med å selge alkohol til folk som allerede er ødelagt av den.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er ikke så mye annet å gjøre i Pine Ridge enn den harde jobben med å holde seg i live. Her finnes ingen kino, handlesenter, bibliotek eller offentlig transport. Det nærmeste du kommer spenning er Big Bat's, kombinert bensinstasjon, dagligvarebutikk og kafeteria ved «The four-way», det store krysset i landsbyen Pine Ridge, hvor også stammestyret, sykehus og rettslokaler befinner seg.

Webster Poor Bear kom for seks år siden tilbake til landsbyen etter tiår borte. Etter harde år hvor han har strevd med å riste av seg demonene etter Vietnamkrigen, og å ha oppfostret barn og stebarn, er det fred han ønsker. Han trenger Lakotaenes åndelige ritualer, - soldans, svettehytter og medisinmennenes visdom. Han flyttet gladelig tilbake til familien i Wanblee, en av de mest avsidesliggende landsbyene i reservatet.

Men møtet med White Clay i Nebraska, en grenseby om lag xxx kilometer fra Pine Ridge, gjorde Poor Bear til en aktivist igjen i en alder av 53 år ,slik han hadde vært i sin ungdom.

Av alle problemene i reservatet er det White Clay folk nevner først, en liten landsby med 22 innbyggere. Byen består av to kvartal med gamle, slitte enetasjes bygninger langs skitne fortau. Halvparten av husene har gjenspikrede dører og vinduer. Av de få husene som er i bruk er det tre som er lagerbygninger som selger øl og sprit gjennom vindusåpninger. Siden alkohol er forbudt inne i reservatet tjener White Clay en formue på lakotaenes drikking. Butikkene, myndighetene i reservatet og i Nebraska sier at det her selges 11 000 ølbokser til indianerne, hver eneste dag.

- Det er hardt å være her, sa Poor Bear da han nylig besøkte White Clay. Nesten tretti år er gått siden han stoppet en kule med knoken i sammenstøtet mellom American Indian Movement og FBI ved Wounded Knee i 1973. Nå er han omgitt av menn og kvinner som drikker, og mange av dem kjenner han fra gamle dager i American Indian movement. Nå hilser de ham med ærefrykt og overraskelse, og han gjengjelder høfligheten.

Selv Poor Bear og andre som ønsker alkoholutsalgene stengt skjønner at å bare stenge dem ikke fører til annet enn at problemet flyttes et annet sted, inntil man begynner å gjøre noe med alkoholismen som råder. Likevel er han sint.
- Myndighetene i Nebraska hevder at de ikke kan stenge lovlige virksomheter, men de sier ikke noe om at det er ulovlig å tillate folk å drikke utenfor butikkene, sier Poor Bear. Han peker på fire menn som sitter og drikker utenfor en butikk. - Det der et ulovlig. Om butikkene ble kontrollert slik de burde, ville de risikere å miste lisensen.

Det er ikke stort gode nyheter de sste månedene heller, men det ene av fire utsalg er blitt stengt etter at eieren mistet alkohollisensen. Han hadde solgt bruktbiler uten tillatelse, og det var en forbrytelse.. I juni stemte Nebraskas Demokraiske part for å vedta en resolusjon for å stoppe alkoholsalget i White Clay.
- Jeg ville ikke stole på det, men det er mulig at det faktisk er framskritt på gang, sier Poor Bear.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Etter mer enn hundre års «utvikling og framskritt» råder det fremdeles økonomisk krise i Pine Ridge. Her er arbeidsløshet på rundt 85 %, tøylesløs kriminalitet og alkoholproblemer, og helsetilstander som kan sammenlignes med den tredje verden. Oglala Sioux strever med å opprettholde suvereniteten som folk, kultur og samfunn. Gransker du nærmere de fakta som finnes er det ikke vanskelig å skjønne omfanget av krisen de møter.

I Pine Ridge lever 63 % under fattigdomsgrensa, det er to av tre! (USDA)

En families gjennomsnittlige inntekt ligger på 3700 dollar i året. (U.S. Census Bureau)

Arbeidsledigheten ligger på rundt 85 %. (U.S. Census Bureau)

Barnedødeligheten ligger 300 % over snittet i USA. (United Nations and Peoples Organization)

Tilfeller av diabetes og tuberkolose ligger 300 % over det nasjonale snittet. I Pine Ridge lider femti prosent av alle over førti år av diabetes. (Indian Health Services)

En tredjedel av boligene er av elendig standard. De har ikke elektrisitet eller god nok isolasjon, heller ikke telefon, vann og kloakk. (Indian Housing Authority)

Sytti prosent av ungdommen dropper ut av high school, på landsbasis er tallet elleve prosent. (United Nations and Peoples Organization)

Skolene i Pine Ridge ligger blant de laveste ti prosent når det gjelder offentlige tilskudd. (Bureau of Indian Affairs)

Gjennomsnittlig levealder for menn er 48 år, for kvinner 50 år. Det er den laveste levealder i vesten, bortsett fra Haiti. (AIRC)

I hver bolig bor det i snitt tolv personer. Dette er i boliger med to til tre rom. (National American Indian Housing Council)

Selvmordsraten blant ungdom er 150 prosent høyere enn landsgjennomsnittet. I ni av ti familier finnes det alkoholisme, og dødstallene som følge av alkohol er ni ganger høyere enn nasjonalt. (Dakota-Lakota-Nakota)

--------------------------------------------------------------------------------------

Diabetes sprer seg som en epedemi i reservatet, og med den følgesykdommer. Blindhet og amputasjoner er blitt vanlig. Problemet vokser faktisk som en følge av matrasjoner som myndighetene deler ut. Denne maten er full av sukker og stivelse. Mange lider av feilernæring og har behov for et mer variert kosthold.

Knapt en uke går uten at det kommer opp enda et kors i veikanten til minne etter en bilulykke, eller at en svart røyksky fra enda en bobil i brann stiger mot horisonten.

En ettermiddag sitter Blue Bird i kjøkkenet sitt. Utenfor skimrer det i røyk i horisonten. To bobiler står i brann. Blue Bird passer åtte barn i alderen fire måneder til tolv år, og de ser en tegnefilm med Scoobue Doo på TV. Ytterdøra smeller stadig opp og igjen når ungene fyker ut og inn, og slipper fluene inn i bobilen. Det er fingeravtrykk på alle veggene og fotspor over alle gulvene. "Tante Geraldine" er glad for at boligen fremdeles er i ett stykke.

- Det er mange som får gratis bobiler, men da er de allerede i ferd med å falle fra hverandre, forteller Blue Bird. Selv får hun 1480 dollar i måneden i sosialstøtte i tillegg til matrasjoner fra landbruksmyndighetene. Hun har ansvar for mange, ungene til familie og naboer, og dette gjør at hun har lært å være kreativ når det gjelder mat. - En suppeboks kan bli til fire, forteller hun.

Likevel er hun alltid bekymret.

Neste dag skal hun kjøre til Rapid City, tjue mil unna, for å få fjernet en svulst i ryggen, og hun kjenner på sin egen dødelighet. Selv om hun har tatt en slanke opperasjon og tatt av nitti kilo i løpet av de siste tre årene er kroppen i ferd med å svikte henne. Hun har alvorlig diabetes, høyt blodtrykk og hjerteproblemer. Hun bekymrer seg for hva som vil skje med ungene om hun skulle dø i morgen.

- Vi prøver å hjelpe hverandre. Det er sånn vi er. Men livet er hardt her.


Admin Indiansk Støtteforening.

 

Hvem er vi?

logoliten
Besøk oss på Facebook


19761_100955213266989_100000575313830_22992_976023_n

Bli Sponsor

Bli sponsorbedrift og få ditt banner her. kontakt oss på we@helpthefirstnations.com eller på tlf: 92450999. Olav

Samarbeidspartnere

Facebook