logo

Program for 2008

Vi vurderer kontinuerlig nye prosjekter. De vil bli lagt ut her fortløpende.

Her er noen prosjekter vi har støttet så langt i 2008, eller har planlagt å støtte:

  • Ovnsprosjektet:  Det har vært en lang og kald vinter i Sør-Dakota, med temperaturer ned mot -30 om natten. Mange familier , arbeidledige, veteraner og pensjonister har ikke hatt råd til propan. Mange bor i rønner og det har vært et problem for mange å holde varmen. Indiansk Støtteforening har i samarbeid med One Spirit samlet inn penger til innkjøp av elektriske ovner. Disse er billigere i bruk og kan brukes i flere år. Til sammen har det blitt innkjøpt og utvlevert 250 ovner i Cheyenne River reservatet, og mellom 4-500 i Pine Ridge reservatet. Dette prosjektet er nå avsluttet, og vi ønsker å takke alle som har bidratt!

 

  • Lakota Ungdomsritt: 7-11 mai 2008 blir det arrangert ridetur for Lakotastammens ungdommer. Stammens ungdommer sliter med høy selvmordsstatistikk, dårlige utsikter til arbeid i framtida og mange faller fra på skolen. Målet med denne turen er å motivere ungdommen til å se lysere på framtiden samt få et positivt innblikk i livet på reservatet.  De voksne i stammen ønsker å formidle mulighetene og friheten som finnes på reservatet. Indiansk støtteforening ønsker å støtte turen økonomisk, slik at mat, hester og utstyr står klart til disposisjon. Hjelp oss å støtte dette prosjektet ved å donerer noen kroner.
 
 
  • Samfunnshus i Allen, Pine Ridge Et flerbrukshus for kulturelle arrangement, ungdommer og andre tilstelninger er under planlegging. Dette huset skal reservatets innbyggere bygge og innrede selv. Det som mangler er midler til innkjøp av utstyr og  materialer. Indiansk Støtteforening ønsker å støtte dette prosjektet økonomisk. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når denne foreligger.
 
 
 
 
 
 
 
 

  • Oppdrett av indianerhester: På en gård ved Cheyenne River reservatet har det såvidt begynt et prosjekt med oppdrett av indianerhester. Indiansk støtteforening vi bidra, slik at dette prosjektet blir oppegående og forhåpentligvis bli økonomisk uavhengig. Arbeidsledigheten er meget høy i reservatene, og vi anser det som viktig at slike initiativ får muligheten til å etableres.
  • Indianer Reiser til ranchen  er også noe vi jobber med.Vi har noen ledige plasser i juli og august se www.lakota-ranch.com
  • Vi vil i løpet av sommeren starte  et adoptivprogram i Wounded Knee i Pine Ridge.  Der kan du adoptere en familie, barn eller eldre. De trenger virkelig  støtte på flere måter, så med og bidra til litt økonomisk hjelp vil du kunne snu deres livssituasjon til det mer positive.
 
 Olav

 

  • Vi vil oppdatere denne listen fortløpende etter som nye prosjekter kommer til. Følg med! 

Hvem er vi?

logoliten
Besøk oss på Facebook


19761_100955213266989_100000575313830_22992_976023_n

Bli Sponsor

Bli sponsorbedrift og få ditt banner her. kontakt oss på we@helpthefirstnations.com eller på tlf: 92450999. Olav

Samarbeidspartnere

Facebook